روز: دسامبر 5, 2021 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

سنگ تراورتن ابیانه سفید

سنگ تراورتن ابیانه

سنگ تراورتن ابیانه دارای تم رنگی روشن همراه با هاله های تیره می باشد. این سنگ در سورت های سوپر، ممتاز و درجه یک تقسیم می گردد.

ادامه مطلب »