روز: دسامبر 19, 2021 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

قیمت سنگ ترامیت همدان

ترامیت همدان یکی از با کیفیت ترین سنگ های ترامیت زمینه سفید بازار است. این سنگ از قیمت بسیار مناسبی برخوردار است و به دلیل ویژگی های

ادامه مطلب »
سنگ ترامیت مهتاب همدان

سنگ ترامیت سفید مهتاب

ترامیت همدان با تم رنگی سفید و سطحی کاملا یکدست، یکی از بهترین سنگ های ترامیت بازار است. این سنگ قیمت بسیار مناسبی دارد و در نمای

ادامه مطلب »

سنگ ترامیت مهتاب

ترامیت مهتاب دارای تم رنگی سفید و سطحی کاملا یکدست و براق می باشد. این سنگ از معادن استان همدان استخراج می شود و به عنوان یکی

ادامه مطلب »

سنگ ترامیت مهتاب همدان

ترامیت همدان با تم رنگی سفید و براق، یکی از بهترین سنگ های بازار است. بافت این سنگ تقریبا تا 80 درصد تراورتنی است و بهترین انتخاب

ادامه مطلب »
ترامیت سفید مهتاب همدان

ترامیت مهتاب همدان

سنگ ترامیت سفید مهتاب همدان یکی از باکیفیت ترین سنگ های ترامیت بازار است که از قیمت بسیار عالی ای برخوردار می باشد. این سنگ از نظر

ادامه مطلب »

سنگ ترامیت سفید همدان

ترامیت همدان دارای زمینه رنگی سفید و کاملا یکدست می باشد. این سنگ می تواند جایگزین خوبی برای سنگ های تراورتن باشد و از لحاظ قیمتی، در

ادامه مطلب »

ترامیت سفید همدان

ترامیت همدان با تم رنگی سفید و یکدست، یکی از زیبا ترین و باکیفیت ترین سنگ های ترامیت بازار محسوب می شود. این سنگ از نظر ساختار،

ادامه مطلب »
سنگ ترامیت سفید

سنگ ترامیت همدان

سنگ ترامیت همدان با بافت تراورتنی و تم رنگی سفید یکدست، یکی از باکیفیت ترین سنگ های ترامیت بازار محسوب می شود. این سنگ از قیمت مناسبی

ادامه مطلب »