روز: نوامبر 10, 2021 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

سنگ پله مرمریت خوی

مرمریت خوی سوپر

سنگ خوی از دسته سنگ های مستحکم مرمریت به شمار می آید. تم رنگی این سنگ کرم روشن تا تیره می باشد که سورت های سوپر آن

ادامه مطلب »

خرید مرمریت خوی

سنگ مرمریت خوی در رنگ های کرم روشن تا تیره و زیتونی در بازار یافت می شود. سنگ خوی دارای سطحی یکدست همراه با رگه های محو

ادامه مطلب »
سنگ مرمریت خوی سوپر

قیمت مرمریت خوی

سنگ مرمریت خوی دارای تم رنگی کرم روشن تا تیره و زیتونی همراه با رگه های بسیار ریز محو می باشد. کیفیت بسیار خوبی این سنگ و

ادامه مطلب »
سنگ پله مرمریت هرسین

قیمت سنگ پله هرسین

سنگ مرمریت هرسین با تم رنگی کرم روشن و سفید همراه با خطوط و رگه های ریز تیره رنگ می باشد. این سنگ به دلیل استحکام بسیار

ادامه مطلب »
سنگ پله مرمریت هرسین

سنگ پله هرسین

مرمریت هرسین از دسته سنگ های پر مقاومت زمینه روشن و سفید بازار محسوب می شود. این سنگ در ابعاد مختلف تایل، 40 طولی و پله برش

ادامه مطلب »
سنگ پله مرمریت هرسین

قیمت مرمریت هرسین سوپر

مرمریت هرسین با تم رنگی کرم روشن و سفید همراه با کمترین میزان رگه در بازار یافت می شود. سورت سوپر این سنگ به دلیل استحکام بالا،

ادامه مطلب »

مرمریت هرسین سوپر

سنگ مرمریت هرسین سوپر با تم رنگی کرم روشن مایل به سفید از محبوب ترین سنگ های ساختمانی می باشد. سورت سوپر این سنگ دارای سطحی یکدست

ادامه مطلب »
سنگ پله مرمریت هرسین

مرمریت سوپر هرسین

مرمریت هرسین با تم رنگی کرم روشن و سفید در بازار یافت می شود. سورت سوپر این سنگ از سطحی یکدست و بدون رگه برخوردار است. کیفیت

ادامه مطلب »
مرمریت هرسین

خرید سنگ هرسین

مرمریت هرسین با تم رنگی کرم روشن و سفید همراه با رگه های بسیار ریز در سطح آن می باشد. این سنگ از کیفیت فوق العاده و

ادامه مطلب »