برچسب: گرانیت سبز کاهویی

گرانیت لاک پشتی

گرانیت سبز لاک پشتی سنگ گرانیت لاک پشی با زمینه رنگی سبز کمرنگ و پررنگ، همراه با رگه های باریک سفید رنگ و قده هایی به رنگ

ادامه مطلب »