برچسب: گرانیت خاکستری

گرانیت اسپراخان

سنگ گرانیت اسپراخان با زمینه رنگی صورتی مایل به خاکستری است. این سنگ جزو قدیمی ترین سنگ های گرانیت ایران محسوب می شود و از ساب پذیری

ادامه مطلب »