برچسب: گرانیت اردستان

سنگ گرانیت مشکی چایان

گرانیت مشکی چایان

سنگ گرانیت مشکی چایان با تم رنگی مشکی و یکنواخت است که گاها شالی های سفید کم رنگ و دانه های سفید دیده می شود. این سنگ

ادامه مطلب »

گرانیت قرمز اردستان

گرانیت قرمز اردستان با تمر رنگی قرمز تیره و دانه بندی های درشت همراه است که در برخی از سورت ها هاله های تیره رنگ مشاهده می

ادامه مطلب »