برچسب: کیفیت سنگ تراورتن

مشکلات تخلخل زیاد سنگ

سنگ های تراورتن اگر تخلخل زیاد داشته باشند، سنگ ها مقاومت فشاری بسیار پایینی دارند و در هنگام جابجایی احتمال از بین رفتن سنگ ها بسیار زیاد

ادامه مطلب »