برچسب: پالت چوبی

پالت های سنگ

سنگ های ساختمانی، جهت صادرات در بسته بندی ها و پالت های چوبی قرار می گیرند . از این جهت که سنگ در مسیر های طولانی آسیب

ادامه مطلب »