برچسب: مرمر افغانستان

مرمر صورتی افغانستان

سنگ های مرمر افغانستان دارای طرح ها رنگ های خاصی می باشد. سنگ مرمر صورتی با زمینه ی صورتی و رگه های مشکی اسپایدر با خاصیت عبور

ادامه مطلب »