برچسب: مرمریت آبی

سنگ مرمریت اوشن بلو

مرمریت اوشن بلو سنگی با زمینه رنگی آبی و خاکستری، همراه با موج های آبی دریا و خطوط سفید و آبی است. معادن سنگ اوشن بلو در

ادامه مطلب »