برچسب: سنگ کریستال لایبید

اسلب کریستال زمرد

سنگ کریستال زمرد با زمینه سفید و خطوط نامنظم طوسی مایل به مشکی، یکی از زیبا ترین سنگ های چینی می باشد. سنگ کریستال زمرد را معمولا

ادامه مطلب »

سنگ چینی زمرد

سنگ چینی زمرد یکی از سنگ های خانواده کریستالی است که همراه با زمینه ی سفید رنگ و خطوط طوسی و مشکی رنگ می باشد. معدن سنگ

ادامه مطلب »

سنگ چینی ابری

سنگ چینی ابری با زمینه رنگی روشن همراه با رگه های موازی طوسی و مشکی، جزو سنگ های بسیار زیبا به حساب می آید.معدن این سنگ در

ادامه مطلب »