برچسب: سنگ کریستالی تورنادو

سنگ اسلب چینی تورنادو

سنگ چینی تورنادو دارای زمینه رنگی سفید می باشد که رگه های کم رنگ به رنگ خاکستری در سطح آن به صورت نامنظم قابل مشاهده است. سنگ

ادامه مطلب »