برچسب: سنگ کات فلیم

سنگ کات فلیم

به فرآیندی گفته می شود که سنگ پس از فلیم یا آتشخور شدن، روی سنگ توسط دستگاه های مخصوص شیارهایی با فواصل مشخص ایجاد می شود. افزایش

ادامه مطلب »