برچسب: سنگ چینی چیست

اسلب پاندا الیگودرز

سنگ چینی چیست؟

سنگ چینی،توده سنگ های آهکی هستند که در اثر عوامل درونی دوباره متبلور شده اند.سنگ های چینی،زمینه ای روشن همراه با رگه های خاکستری دارند. سنگ چینی

ادامه مطلب »