برچسب: سنگ پپله خوی

سنگ مرمریت خوی سوپر

مرمریت زیتونی خوی

سنگ مرمریت خوی دارای تم رنگی کرم روشن و تیره و زیتونی می باشد. در سطح این سنگ رگه های محو نیز قابل مشاهده می شود. مرمریت

ادامه مطلب »