برچسب: سنگ پله پرطاووسی

سنگ پله مرمریت پرطاووسی یزد

مرمریت پرطاووسی یزد

سنگ مرمریت پرطاووسی یزد دارای زمینه رنگی کرم تیره همراه با فسیل های قهوه ای شبیه به پر طاووس می باشد. این سنگ جزء محکم ترین سنگ

ادامه مطلب »