برچسب: سنگ پله مرمریت

سنگ پله مرمریت هرسین

سنگ پله هرسین

مرمریت هرسین از دسته سنگ های پر مقاومت زمینه روشن و سفید بازار محسوب می شود. این سنگ در ابعاد مختلف تایل، 40 طولی و پله برش

ادامه مطلب »