برچسب: سنگ پله فراز

سنگ مرمریت فراز

سنگ مرمریت فراز از نظر ساختاری و ظاهری شباهت بسیار زیادی به سنگ مرمریت صلصالی دارد. سنگ مرمریت فراز از سنگ های با قیمت مناسب و پر

ادامه مطلب »