برچسب: سنگ پله اداوی

سنگ پله مرمریت لاشتر بوش همر

سنگ پله مرمریت لاشتر

مرمریت لاشتر دارای زمینه رنگی مشکی مایل به طوسی همراه با خطوط سفید رنگ می باشد. این سنگ به صورت های مختلفی از جمله صیقلی، چرمی، تیشه

ادامه مطلب »