برچسب: سنگ پارکینگ

سنگ کف پارکینگ ساختمان

سنگ کف پارکینگ روشن

انتخاب متریال مناسب برای کف پارکینگ و دیواره آن اهمیت بسیار زیادی دارد. بهتر است سنگ کف و بدنه پارکینگ به رنگ روشن باشد تا دید بهتر

ادامه مطلب »

سنگ دیوار

سنگ های دیوار به دسته بندی های مختلفی اعم از دیوار های داخلی و دیوار های خارجی تقسیم بندی می شوند. لزوما جنس سنگ فضا های داخلی

ادامه مطلب »