برچسب: سنگ مرمریت دیپلمات

سنگ اسلب مرمریت دیپلمات

سنگ مرمریت دیپلمات با تم رنگی خاکستری روشن، امروزه در ابعاد مختلفی از جمله اسلب فرآوری می شود. از اسلب های مرمریت دیپلمات در فضا های داخلی

ادامه مطلب »