برچسب: سنگ مرمریت خور

سنگ مرمریت کوثر

سنگ مرمریت کوثر با زمینه رنگی کرم همراه با رگه های سینوسی و بسیار ریز خاکستری رنگ می باشد. معدن این سنگ در اصفهان شهرستان خور و

ادامه مطلب »