برچسب: سنگ قاب آسانسور

سنگ دور آسانسور

امروزه برای زیبایی محیط اطراف آسانسور ها، از سنگ هایی برای بدنه دیوار فضای اطراف درب آسانسور استفاده می شود. معمولا سنگ های قاب آسانسور به رنگ

ادامه مطلب »