برچسب: سنگ ساختمان

سنگ پله ساختمان

پله محل رفت و آمد ساکنین یک ساختمان است، و ماهیت جنس پله ها می تواند چوب،فلز،سنگ ویا هر چیز دیگر باشد.استفاده از سنگ برای طراحی پله

ادامه مطلب »