برچسب: سنگ ساختمانی قرمز

گرانیت قرمز اردستان

گرانیت قرمز اردستان با تمر رنگی قرمز تیره و دانه بندی های درشت همراه است که در برخی از سورت ها هاله های تیره رنگ مشاهده می

ادامه مطلب »