برچسب: سنگ رسوبی چیست

سنگ های رسوبی

سنگ رسوبی به سنگی گفته می شود که بر اثر ته نشین شدن مواد موجود در آب به وجود می آید. سنگ های تراورتن از دسته سنگ

ادامه مطلب »