برچسب: سنگ تراورتن کرم عسلی بمانی

تراورتن موجدار بمانی

تراورتن امواج بمانی

سنگ تراورتن بمانی نژاد دارای تم رنگی کرم روشن، کرم بژ و عسلی همراه با موج های تیره کمرنگ می باشد. این سنگ به دو صورت موجدار

ادامه مطلب »