برچسب: سنگ تراورتن رامشه

تراورتن کرم طرق

سنگ تراورتن طرق دارای زمینه رنگی کرم روشن و شکلاتی می باشد که بهترین ویژگی آن، سورت مناسب و قد و پای بلند آن است. این سنگ

ادامه مطلب »