برچسب: سنگ تراورتن رامشه

سنگ تراورتن کرم عسلی یزد دهشیر

تراورتن کرم یزد سوپر

سنگ های تراورتن معادن استان یزد دارای تم رنگی شکلاتی، عسلی و کرم روشن می باشند که سورت بندی مختلفی دارند. این سنگ های قیمت بسیار مناسبی

ادامه مطلب »

تراورتن کرم طرق

سنگ تراورتن طرق دارای زمینه رنگی کرم روشن و شکلاتی می باشد که بهترین ویژگی آن، سورت مناسب و قد و پای بلند آن است. این سنگ

ادامه مطلب »