برچسب: سنگ ترامیت

ترامیت سفید کردستان

سنگ سفید کردستان

سنگ سفید کردستان جزو سنگ های ترامیت به حساب می آید که از سطح کاملا سفید و روشن و یکدست همراه است.ترامیت کردستان به دلیل رنگ بسیار

ادامه مطلب »
سنگ سفید سمیرم سوپر

ترامیت سمیرم

سنگ ترامیت سمیرم یکی از باکیفیت ترین سنگ های ترامیت بازار است که دارای تم رنگی کرم روشن و سفید همراه با نقاط و هاله های کرم

ادامه مطلب »