برچسب: سنگ ترامیت نما

ترامیت سفید کوه

سنگ ترامیت سفید کوه یکی از سفید ترین سنگ های نما در ایران محسوب می شود که از قیمت بسیار خوبی برخوردار می باشد. سنگ ترامیت چیست

ادامه مطلب »