برچسب: خرید سنگ ساختمانی مشکی

مرمریت مشکی ماکو

سنگ مرمریت مشکی ماکو، سنگی بسیار زیبا می باشد که در سطح آن رگه های سفید و گاها طلایی مشاهده می شود. معدن این سنگ در استان

ادامه مطلب »

سنگ مرمریت پرزیدنت

مرمریت پرزیدنت با زمینه رنگی مشکی و خطوط سفید و زرد رنگ که به صورت موج در سنگ پیچیده شده است. معدن این سنگ در استان خراسان

ادامه مطلب »