برچسب: تراروتن یزد بمانی

سنگ تراورتن موج پیچ بمانی نژاد

تراورتن بمانی یزد

سنگ ترورتن بمانی یزد با تم رنگی کرم، کرم بژ و عسلی همراه با هاله های کم رنگ تیره می باشد. این سنگ از باکیفیت ترین سنگ

ادامه مطلب »