برچسب: انواع کوپ سنگ

سنگ کوپ

سنگ کوپ، به بلوک های بزرگ سنگی گفته می شود که از معدن استخراج شده و به کارخانه های سنگ بری انتقال داده می شود.سنگ کوپ می

ادامه مطلب »