برچسب: انواع سنگ چرمی

سنگ چرمی

چرمی کردن سنگ به فرایندی گفته می شود که سنگ با دستگاه های پرداخت مخصوص سنگ، ساب زده می شود رویه ی آن حالت مخملی پیدا می

ادامه مطلب »