برچسب: انواع سنگ ورقه ای

سنگ ورقه ای

سنگ ورقه ای یا سنگ اسلیت به سنگ هایی گفته می شود که به طور طبیعی به صورت ورقه ای در طبیعت یافت و استخراج می شوند.

ادامه مطلب »