برچسب: انواع سنگ اسلب

اسلب فورمچ

از قرار گرفتن دو یا چهار سنگ اسلب به طوری اسلب ها، قرینه ی طرح و نقش دیگری باشند، بوک مچ یا فور مچ گفته می شود.در

ادامه مطلب »

اسلب بوک مچ

سنگ های اسلب بوک مچ، به دو سنگ اسلب در ابعاد بزرگ که به صورت قرینه در کنار هم قرار می گیرند.استفاده از سنگ های بوک مچ،

ادامه مطلب »