برچسب: اسلب گرانیت چینی

گرانیت مپل رد چین

سنگ گرانیت مپل رد با زمینه رنگی قرمز همراه با لکه های سیاه رنگ می باشد که در سنگ پراکنده شده است. گرانیت مپل رد یک سنگ

ادامه مطلب »