برچسب: اسلب چینی کوهستان

اسلب ازنا

سنگ اسلب چینی ازنا، مشهور ترین سنگ چینی می باشد که دارای زمینه ای به رنگ سفید همراه با خطوط نامنظم طوسی و مشکی می باشد. اسلب

ادامه مطلب »
سنگ اسلب ازنا

سنگ اسلب ازنا

سنگ چینی ازنا، با زمینه سفید و کمترین رگه جزء باکیفیت ترین سنگ های چینی محسوب می شود. اغلب این سنگ در ابعاد اسلب برش و فرآوری

ادامه مطلب »