برچسب: اسلب چینی نیریز

سنگ اسلب ازنا

خرید سنگ اسلب ازنا

سنگ اسلب ازنا، یکی از زیبا ترین و باکیفیت ترین سنگ های چینی به حساب می آید. زمینه رنگی سنگ چینی ازنا، سفید همراه با خطوط ریز

ادامه مطلب »
سنگ اسلب سفید ازنا

اسلب سفید ازنا

سنگ اسلب سفید ازنا با زمینه رنگی سفید براق، جزء مشهور ترین سنگ های چینی به حساب می آید که در سطح آن رگه های بسیار ریز

ادامه مطلب »
سنگ اسلب چینی نیریز سوپر

سنگ اسلب چینی نیریز

سنگ اسلب نیریز، با زمینه سفید رنگ و رگه های خاکستری، از محبوب ترین سنگ های چینی به حساب می آید. اسلب چینی نیریز از قیمت بسیار

ادامه مطلب »