برچسب: اسلب چینی ازنا

سنگ اسلب سفید ازنا

قیمت سنگ اسلب ازنا

سنگ اسلب ازنا دارای تم رنگی سفید همراه با خطوط ریز تیره رنگ می باشد. این سنگ غالبا به صورت صیقلی و در ابعاد اسلب، تایل و

ادامه مطلب »
سنگ اسلب ازنا

خرید سنگ اسلب ازنا

سنگ اسلب ازنا، یکی از زیبا ترین و باکیفیت ترین سنگ های چینی به حساب می آید. زمینه رنگی سنگ چینی ازنا، سفید همراه با خطوط ریز

ادامه مطلب »
سنگ اسلب ازنا

سنگ اسلب ازنا

سنگ چینی ازنا، با زمینه سفید و کمترین رگه جزء باکیفیت ترین سنگ های چینی محسوب می شود. اغلب این سنگ در ابعاد اسلب برش و فرآوری

ادامه مطلب »
اسلب سفید نیریز

اسلب نیریز

سنگ اسلب نیریز یکی از قدیمی ترین سنگ های ایران محسوب می شود. این سنگ اغلب به صورت اسلب، تایل و طولی و به صورت صیقلی فرآوری

ادامه مطلب »
سنگ اسلب سفید الیگودرز

سنگ اسلب الیگودرز

سنگ اسلب الیگودرز یکی از مشهور ترین سنگ های چینی با زمینه رنگی سفید و خطوط نا منظم طوسی می باشد. این سنگ انواع مختلف در رنگ

ادامه مطلب »