برچسب: اسلب چینی ابری

سنگ چینی ابری

سنگ چینی ابری با زمینه رنگی روشن همراه با رگه های موازی طوسی و مشکی، جزو سنگ های بسیار زیبا به حساب می آید.معدن این سنگ در

ادامه مطلب »