برچسب: اسلب پرشین سیلک

مرمریت پرشین سیلک

سنگ مرمریت پرشین سیلک دارای زمینه طوسی روشن و تیره است. این سنگ بسیار زیبا از معادن دهبید استان فارس استخراج می شود و به عنوان یکی

ادامه مطلب »