برچسب: اسلب مشکی زاغ

اسلب مرمریت دهبید زاغ

دهبید زاغ

سنگ مرمریت دهبید مشکی یا زاغ، با سطحی یکدست و تقریبا با کمترین بازی رنگ به همراه رگه های بسیار محو ولی قابل دید است.معدن این سنگ

ادامه مطلب »