برچسب: اسلب مرمریت کرم

مرمریت کرم بوچلاتو

سنگ مرمریت بوچلاتو، یکی از سنگ های جدید ایرانی است که دارای تم رنگی کرم، زرد همراه با رگه های قرمز می باشد. مرمریت بوچلاتو سنگ مرمریت

ادامه مطلب »