برچسب: اسلب مرمریت پرشین سیلک

سنگ مرمریت پرشین سیلک

سنگ مرمریت پرشین سیلک

مرمریت پرشین سیلک با تم رنگی طوسی روشن تا تیره جزء خاص ترین و زیبا ترین سنگ های ساختمانی به حساب می آید.  کیفیت و ساب پذیری

ادامه مطلب »