برچسب: اسلب مرمریت رز مجستیک

اسلب مرمریت مجستیک رز

مرمریت مجستیک رز

سنگ زیبای مرمریت مجستیک رز با زمینه رنگ جگری و رگه های سفید است.این سنگ ساب پذیری بالا و جذب آب پایینی دارد و در ساختمان های

ادامه مطلب »