برچسب: اسلب مرمریت بلک مارشال

اسلب مرمریت مارشال سوپر

اسلب مرمریت مارشال

اسلب مرمریت مارشال یکی از شناخته شده ترین سنگ های مرمریت مشکی است که در سطح آن رگه های اسپایدری سفید می باشد. این سنگ اغلب به

ادامه مطلب »