برچسب: اسلب مجستیک رز

اسلب مرمریت مجستیک رز

اسلب مجستیک رز

مجستیک رز از دسته سنگ های مرمریت می باشد،از سنگ اسلب مجستیک رز به رنگ جگری، در فضا های لوکس استفاده می شود.از مرمریت مجستیک رز، اسلب

ادامه مطلب »
اسلب مرمریت مجستیک رز

مرمریت مجستیک رز

سنگ زیبای مرمریت مجستیک رز با زمینه رنگ جگری و رگه های سفید است.این سنگ ساب پذیری بالا و جذب آب پایینی دارد و در ساختمان های

ادامه مطلب »