برچسب: اسلب عرب اسکاتو

سنگ اسلب پرشین اسکاتو

اسلب پرشین اسکاتو

سنگ چینی پرشین اسکاتو را غالبا به صورت صیقلی و در ابعاد اسلب فرآوری می کنند. پرشین اسکاتو با زمینه رنگی سفید همراه با رگه های خاکستری

ادامه مطلب »