برچسب: اسلب سنگ سایمان

سنگ اسلب سایمون

اسلب کریستال سایمون

سنگ اسلب سایمون، یکی از سنگ های ایرانی است که به دلیل رنگ سفید آن و خطوط مشکی و خاکستری مورب، محبوبیت خاصی پیدا کرده است. از

ادامه مطلب »